Enontekiön Yhteismetsän toiminta

Yhteystiedot

Yhteismetsää tulee käyttää ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsään kuuluvaa aluetta voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista. Enontekiön Yhteismetsän toimintaan kuuluvat puukauppa, metsänhoito, metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito, metsänarviointipalvelut sekä tonttikauppa. Näillä toimenpiteillä yhteismetsä pitää huolta metsistään ja omaisuudestaan.


Lue alta lisää Enontekiön Yhteismetsän toiminnasta.Kaikki yhteystietomme

Hakkuut ja puutavaran myynti

Enontekiön yhteismetsä harjoittaa puunmyyntiä metsäsuunnitelman pohjalta. Hakkuissa huomiodaan metsän hoidollinen tarve ja osakkaiden etu on tärkein toiminnan perusta.


Hakkuusuunnite kattaa 16 000 m³ vuodessa. Puutavaran myynti tapahtuu erikseen pyydettävien tarjousten perusteella. Paikalliset toimijat sekä yksityishenkilöt voivat ostaa yhteismetsältä myös pieniä puutavaraeriä.


Pystykoivua ja maapuuta myydään paikkakuntalaisille sekä mökkiläisille pääasiassa polttopuuksi ja muuksi kotitarvepuuksi.

Metsänhoito

Metsänhoitotyöt suoritetaan vuosittain tehtävien hakkuiden jälkeen. Hoitotyöt toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti.


Metsänhoitotöihin kuuluvat raivaus sekä maan pinnan käsittely. Metsien uudistamisessa käytetään pääasiassa luontaisia menetelmiä, mutta tarvittaessa myös metsänviljelyä. Taimikonhoidot suoritetaan tarpeen vaatiessa.

Metsätiet

Enontekiön yhteismetsän alueella on 140 km kattava metsäautotieverkosto. Yhteismetsä on käyttänyt teiden rakennuttamiseen ja ylläpitämiseen pääasiassa omia varojaan. 


Tämänhetkiset tiet alkavat olla siinä iässä ja kunnossa, että peruskorjaus tullaan suorittamaan lähiaikoina. Kun tarvittavat peruskorjaukset tehdään, tullaan tien muut käyttäjät ottamaan mukaan tieyksikköjen perusteella.

Metsänarviointipalvelut

Yhteismetsä myy metsänarviointipalveluita. Tiedustelut Manu Mäkiseltä numerosta 040 029 3588.

Tutustu myös metsästyslupiin