Enontekiön Yhteismetsän toiminta

Yhteystietomme

Yhteismetsää tulee käyttää ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsään kuuluvaa aluetta voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista. Enontekiön Yhteismetsän toimintaan kuuluvat puukauppa, metsänhoito, metsäteiden rakentaminen ja kunnossapito, metsänarviointipalvelut sekä tonttikauppa. Näillä toimenpiteillä yhteismetsä pitää huolta metsistään ja omaisuudestaan.

Lue alta lisää Enontekiön Yhteismetsän toiminnasta.

Hakkuut ja puutavaran myynti

Enontekiön yhteismetsä harjoittaa puunmyyntiä metsäsuunnitelman pohjalta. Hakkuissa huomiodaan metsän hoidollinen tarve ja osakkaiden etu on tärkein toiminnan perusta.

Hakkuusuunnite kattaa 12 000 m³ vuodessa. Puutavaran myynti tapahtuu erikseen pyydettävien tarjousten perusteella. Paikalliset toimijat sekä yksityishenkilöt voivat ostaa yhteismetsältä myös pieniä puutavaraeriä.

Pystykoivua ja maapuuta myydään paikkakuntalaisille sekä mökkiläisille pääasiassa polttopuuksi ja muuksi kotitarvepuuksi.

Miksi ostaa tai vuokrata tontti Enontekiön Yhteismetsältä?

Metsänarviointipalvelut

Yhteismetsä myy metsänarviointipalveluita. Tiedustelut Manu Mäkiseltä numerosta 040 029 3588.