Metsästys yhteismetsän alueella 

Yhteystiedot

Enontekiön Yhteismetsällä on noin 30 000 hehtaaria metsää, jossa voit harjoittaa metsästystä. Alue soveltuu hirven, karhun, pienpetojen sekä pienriistan metsästykseen.

 

Yhteismetsän toimisto on avoinna sopimuksen mukaan. Alla voit tutustua tarkemmin eri lajien metsästystä koskeviin tietoihin. Mikäli olet kiinnostunut metsästysluvista Enontekiöllä, ota yhteyttä!

 

Pienriistan lupien myynti alkaa 15.8.2022.

Kaikki yhteystietomme

Pienriista

Pienriistaksi luetaan kanalinnut, vesilinnut ja jänis. Metson metsästys on sallittu vain osakkaille. Metsästyslupia voi ostaa vuorokaudeksi, viikoksi tai koko kaudeksi. Luvat myönnetään hakujärjestyksessä. Pienriistalupaan sisältyy myös karhun ja muun luvallisen suurpedon metsästyslupa.

Lupien hinnat ja lupakohtaiset saalispistemäärät:

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Lupamaksuun lisätään 5 euron (+alv) lupakirjamaksu.

 

1 vrk5 pistettä30 €
2 vrk9 pistettä58 €
3 vrk11 pistettä84 €
4 vrk12 pistettä104 €
5 vrk13 pistettä120 €
6 vrk14 pistettä138 €
7 vrk15 pistettä150 €
kausi40 pistettä320 €

Pienriistan pistearvot:

Metso 9 pistettäVAIN OSAKKAILLE, 1 metso/päivä
Riekko2 kpl päivässä, 2 pistettä/riekkoKiintiötä ei voi siirtää päivältä toiselle
Hanhi6 pistettä 
Muut vesilinnut1 ” 
Muut riistalinnut1 ” 
Metsäjänis2 ” 
Pienpedot ja turkisriista0 ” 

Hirvi

Enontekiön Yhteismetsän alueet ovat vuokrattavissa hirvenmetsästykseen.

 

Vuokra-alueita on yhteensä kymmenen (10). Alue vuokrataan yhdeksi metsästyskaudeksi kerrallaan. Vuokra-aika alkaa hirvenmetsästyskauden aloituspäivänä ja päättyy sinä päivänä, kun luvan saaja on saanut kaadettua luvan mukaisen määrän hirviä, mutta kuitenkin viimeistään silloin kun kausi päättyy. Vuokra-alueita anotaan vapaamuotoisella hakemuksella. Luvan haltijalla on lupa käyttää maastomönkijää kaadetun hirven poimimiseen maastosta.

 

Vuokrahakemukset täytyy olla yhteismetsän toimistossa helmikuun loppuun mennessä. Hoitokunta tekee päätökset lupa-alueidensa vuokraajista. Päällekkäiset haut myönnetään vuorottelun tai arvonnan perusteella.

 

Hirvenmetsästysalueen vuokra on 150 € per alue/metsästyskausi + toimitusmaksu 5,10 € ja alv. 

Karhu

Karhun metsästyksen lupa-alue kattaa koko yhteismetsän alueen. Metsästystä saa harrastaa metsästyslaissa ja -asetuksessa määrättyjen säädösten mukaisesti. Hinnat ovat 28 €/vrk, 58 €/vk ja 83 €/kausi. Jokaisesta kaadetusta karhusta on maksettava yhteismetsälle 183 €.

Pienpedot

Pienpetojen metsästysluvan hinta on 5 € koko kaudelta. Pienpetojen pyyntilupa sisältyy kaikkiin yhteismetsän alueille myytyihin lupiin.


Pienpedoiksi on luettu kettu, supikoira, minkki, näätä ja kärppä. Luvalla saa ampua myös rauhoittamattomia lintuja, ellei sitä ole lupa-aluekohtaisissa ohjeissa erikseen kielletty. Lupa on voimassa 1.8–30.4.

Luvat ja päätökset

Lupa-aluehakemukset hirven osalta on tehtävä kirjallisesti hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessä. Lupahakemuksia muun riistan metsästyksen osalta otetaan vastaan sähköpostilla manu.makinen@enontekion-yhteismetsa.fi tai puhelimitse 040 029 3588.


Päätökset annetaan hakemusten tulojärjestyksessä arkipäivisin työaikana. Hirvilupahakemuksiin tulojärjestys ei vaikuta.

 

Metsästysluvassa on tilauksesta kahden viikon maksuaika, jonka jälkeen maksua ei palauteta. Mikäli lupaa ei ole maksettu määräajassa, lupa raukeaa ja vapautunut lupa on myytävissä.

 

Kännykkälupahakemus voidaan tehdä tekstiviestillä yllä olevasta kännykkänumerosta. Sisällytä tekstiviestiin kaikki hakijan tiedot. Lupa on voimassa vasta sen jälkeen, kun se on vastausviestillä hyväksytty.

Metsästysluvan yleisehdot

Lupa ja maksukuitti on oltava mukana metsästettäessä ja se on esitettävä pyydettäessä metsästyksen valvojalle.


Jos luvan saaja metsästää tai muutoin menettelee vastoin lupaehtoja tai rikkoo metsästyslakia tai -asetusta, lupa voidaan peruuttaa välittömästi.


Rauta-, teräs- ja kovien wolframihaulien käyttöä ei sallita yhteismetsän maa-alueilla. Tulenteko on sallittu oksista ja hakkuutähteistä, ei keloista. Tarkista metsästysajat ja mahdolliset rauhoitukset (heinäkuun Metsästäjä-lehti tai www.riista.fi) ja yhteismetsän hoitokunnan määräämät vuosittaiset kiintiöt!


Lupamaksut ja kiintiöt vahvistetaan vuosittain hoitokunnan kokouksessa ennen lupakauden alkua.


Metsästyksen tulos on ilmoitettava luvan päätyttyä hoitokunnalle.

Osakkaan lupa

Yhteismetsän osakas saa kausikohtaisen pienriistaluvan 28 €/metsästyskausi. Lupa sisältää oikeuden metsästää enintään 40 saalispisteen verran. Lisäksi osakaslupaan kuuluu oikeus karhunmetsästykseen. Osakkaan metsästyslupaa on oikeutettu käyttämään osakas sekä hänen perheenjäsenet.


Osakasluvat määräytyvät 0,1–5 osuutta oikeuttaa yhteen osakkaan metsästyslupaan. 5–10 osuutta oikeuttaa kahteen osakaslupaan. Siitä seuraavat osakasluvat edellyttää vähintään 5 osuutta.

Tutustu myös tontteihin