Metsästys yhteismetsän alueella

Yhteystietomme

Enontekiön Yhteismetsällä on noin 31 000 hehtaaria pinta-alaa, jossa voit harjoittaa metsästystä. Alue soveltuu kaikenlaisen pohjoisen riistan metsästykseen.

Yhteismetsän toimisto on avoinna sopimuksen mukaan. Alla voit tutustua tarkemmin eri lajien metsästystä koskeviin tietoihin. Mikäli olet kiinnostunut metsästysluvista Enontekiöllä, ota yhteyttä!

‍Pienriistan lupien myynti alkaa 15.8.2024

Pienriista

Pienriistaksi luetaan kanalinnut, vesilinnut ja jänis. Metson metsästys on sallittu vain osakkaille. Metsästyslupia voi ostaa vuorokaudeksi, viikoksi tai koko kaudeksi. Luvat myönnetään hakujärjestyksessä. Pienriistalupaan sisältyy myös karhun ja muun luvallisen suurpedon metsästyslupa.

Lupien hinnat ja lupakohtaiset saalispistemäärät:

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Lupamaksuun lisätään 5 euron (+alv) lupakirjamaksu.

Pienriistan pistearvot:
1 vrk
5 pistettä
30€
2 vrk
9 pistettä
58€
3 vrk
11 pistettä
83€
4 vrk
12 pistettä
104€
5 vrk
13 pistettä
120€
6 vrk
14 pistettä
138€
7 vrk
15 pistettä
150€
kausi
40 pistettä
320€
Pienriistan pistearvot:
Metso
9 pistettä
VAIN OSAKKAILLE, 1 metso/päivä
Riekko
2 kpl päivässä, 2 pistettä/riekko
Kiintiötä ei voi siirtää päivältä toiselle
Hanhi
6 pistettä
Muut vesilinnut
1 "
Muut riistalinnut
1 "
Metsäjänis
2 "
Pienpedot ja turkisriista
0 "

Hirvi

Enontekiön Yhteismetsän alueet ovat vuokrattavissa hirvenmetsästykseen.

Vuokra-alueita on yhteensä kymmenen (10). Alue vuokrataan yhdeksi metsästyskaudeksi kerrallaan. Vuokra-aika alkaa hirvenmetsästyskauden aloituspäivänä ja päättyy sinä päivänä, kun luvan saaja on saanut kaadettua luvan mukaisen määrän hirviä, mutta kuitenkin viimeistään silloin kun kausi päättyy. Vuokra-alueita anotaan vapaamuotoisella hakemuksella. Luvan haltijalla on lupa käyttää maastomönkijää kaadetun hirven poimimiseen maastosta.

Vuokrahakemukset täytyy olla yhteismetsän toimistossa helmikuun loppuun mennessä. Hoitokunta tekee päätökset lupa-alueidensa vuokraajista. Päällekkäiset haut myönnetään vuorottelun tai arvonnan perusteella.

Hirvenmetsästysalueen vuokra on 150 € per alue/metsästyskausi + toimitusmaksu 5,10 € ja alv.

Karhu

Karhun metsästyksen lupa-alue kattaa koko yhteismetsän alueen. Metsästystä saa harrastaa metsästyslaissa ja -asetuksessa määrättyjen säädösten mukaisesti. Hinnat ovat 28 €/vrk, 58 €/vk ja 83 €/kausi. Jokaisesta kaadetusta karhusta on maksettava yhteismetsälle 183 €.

Pienpedot

Pienpetojen metsästysluvan hinta on 5 € koko kaudelta. Pienpetojen pyyntilupa sisältyy kaikkiin yhteismetsän alueille myytyihin lupiin.

Pienpedoiksi on luettu kettu, supikoira, minkki, näätä ja kärppä. Luvalla saa ampua myös rauhoittamattomia lintuja, ellei sitä ole lupa-aluekohtaisissa ohjeissa erikseen kielletty. Lupa on voimassa 1.8–30.4.

Luvat ja päätökset

Lupa-aluehakemukset hirven osalta on tehtävä kirjallisesti hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessä.

Lupahakemuksia muun riistan metsästyksen osalta otetaan vastaan sähköpostilla manu.makinen@enontekion-yhteismetsa.fi tai puhelimitse 040 029 3588.

Luvat haetaan mielellään 7 vuorokautta ennen ajankohtaa.

Päätökset annetaan hakemusten tulojärjestyksessä arkipäivisin työaikana. Hirvilupahakemuksiin tulojärjestys ei vaikuta.

Metsästysluvassa on tilauksesta kahden viikon maksuaika, jonka jälkeen maksua ei palauteta. Peruutettaessa lupa, on ostettu lupa peruttava kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa tilauksesta.

Kännykkälupahakemus voidaan tehdä tekstiviestillä yllä olevasta kännykkänumerosta. Sisällytä tekstiviestiin kaikki hakijan tiedot. Lupa on voimassa vasta sen jälkeen, kun se on vastausviestillä hyväksytty.

Metsästysluvan yleisehdot

Lupa ja maksukuitti on oltava mukana metsästettäessä ja se on esitettävä pyydettäessä metsästyksen valvojalle.

Jos luvan saaja metsästää tai muutoin menettelee vastoin lupaehtoja tai rikkoo metsästyslakia tai -asetusta, lupa voidaan peruuttaa välittömästi.

Tulenteko on sallittu oksista ja hakkuutähteistä, ei keloista. Tarkista metsästysajat ja mahdolliset rauhoitukset (heinäkuun Metsästäjä-lehti tai www.riista.fi) ja yhteismetsän hoitokunnan määräämät vuosittaiset kiintiöt!

Lupamaksut ja kiintiöt vahvistetaan vuosittain hoitokunnan kokouksessa ennen lupakauden alkua.

Metsästyksen tulos on ilmoitettava luvan päätyttyä hoitokunnalle.

Osakkaan lupa

Yhteismetsän osakas saa kausikohtaisen pienriistaluvan hintaan 40 €/metsästyskausi. Lupa sisältää oikeuden metsästää enintään 40 saalispisteen verran. Lisäksi osakaslupaan kuuluu oikeus karhunmetsästykseen. Osakkaan metsästyslupaa on oikeutettu käyttämään osakas sekä hänen perheenjäsenet.

Osakasluvat määräytyvät 0,1–5 osuutta oikeuttaa yhteen osakkaan metsästyslupaan. 5,01–10 osuutta oikeuttaa kahteen osakaslupaan. Siitä seuraavat osakasluvat edellyttää vähintään 5 osuutta.