Toiminta

 

Hakkuut ja puutavaran myynti

Enontekiön yhteismetsällä on vuonna 2008 vahvistettu metsätaloussuunnitelma.

Hakkuusuunnite on 16 000 m3 vuodessa. Puutavaraa myydään pystymyyntinä erikseen pyydettävien tarjousten perusteella. Paikalliset toimijat ja yksityishenkilöt ostavat myös pieniä puutavaraeriä yhteismetsältä.

Polttopuuta, lähinnä pystykoivua ja maapuuta, myydään paikkakuntalaisille ja mökkiläisille lähinnä kotitarvepuuksi.


Metsänhoito

Metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä tehdään vuosittain hakkuiden jälkeen.

Metsänhoitotöitä ovat raivaus ja maan pinnan käsittely. Metsät uudistetaan pääasiassa luontaisesti. Tarvittaessa käytetään metsänviljelyä.

Taimikonhoitoja tehdään tarpeen mukaan.

Metsätiet

Enontekiön yhteismetsän alueella on kattava metsäautotieverkosto n. 140 km. Yhteismetsä on rakennuttanut ja ylläpitänyt tiet pääsääntöisesti omalla kustannuksellaan. Metsätiet alkavat olla iältään ja kunnoltaan peruskorjauksen tarpeessa. Tehtävien peruskorjausten yhteydessä tien muut käyttäjät otetaan mukaan tieyksikköjen perusteella.

Metsänarviointipalvelut

Yhteismetsä myy metsänarviointipalveluja. Tiedustelut Manu Mäkinen puh. 0400-293 588