Metsästys

 

Vuoden 2020 lupien myynti:

Metsästyslupien myynti alkaa maanantaina 17.8.2020

Poikkeustilanteen vuoksi lupien tilaus pyydetään hoitamaan sähköpostilla

enontekion.yhteismetsa@co.inet.fi tai puhelimella 0400-163886

Luvat toimitetaan sähköpostilla tai kirjepostina.

Yhteismetsän toimisto on avoinna ma,ti ja ke.

Yhteismetsällä  on n. 30 000 hehtaaria aluetta, jossa voi harjoittaa metsästystä.


ENONTEKIÖN YHTEISMETSÄ                                                  METSÄSTYS 2020

 

1. HIRVI

Enontekiön yhteismetsä vuokraa alueitaan hirvenmetsästykseen. Vuokraajina voivat olla Enontekiöläiset metsästysseurat ja -seurueet.

Vuokra-alueita on kymmenen (10) eri aluetta. Alue vuokrataan vain metsästyskaudeksi kerrallaan. Alueen vuokra-aika alkaa hirvenmetsästyksen aloituspäivänä ja päättyy sinä päivänä, kun luvan saaja on saanut kaadettua alueelta luvan mukaiset hirvet kuitenkin viimeistään hirvenmetsästyskauden päätyttyä. Vuokra-alueita haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Luvan saajalla on oikeus käyttää maastomönkijää luvan mukaisesti kaadetun hirven noutamiseen maastosta.

Vuokrahakemukset on toimitettava yhteismetsän toimistoon helmikuun loppuun mennessä. Hoitokunta tekee päätökset lupa-alueidensa vuokraajista ja päällekkäiset haut myönnetään vuorottelun tai arpomisen perusteella.

Hirvenmetsästysalueen vuokra on 150€ alue+toimitusmaksu 5,10€ ja alv metsästyskaudelta. Hirvenmetsästysalueella saa kaataa karhun 2. ehtojen mukaisesti.

 

2. KARHUT

Karhun metsästyksen lupa-aluetta on koko yhteismetsän alue. Metsästys tapahtuu metsästyslaissa ja -asetuksessa  määrättyjen säädösten mukaan.Hinta on 28 €/vrk 58 €/ vk ja 83 €/kausi. Yhteismetsän alueelta onnistuneesta jokaisesta karhun  kaadosta on maksettava yhteismetsälle 183 euroa.

 

3. PIENPEDOT

Metsästyslaissa ja asetuksessa lueteltujen pienpetojen metsästysluvan hinta on 5 euroa kausi. Pienpetojen pyyntilupa sisältyy kaikkiin yhteismetsän alueille myytyihin lupiin.

Pienpetoja ovat kettu, supikoira, minkki, näätä ja kärppä . Luvalla saa ampua myös rauhoittamattomia lintuja, ellei sitä ole lupa-aluekohtaisissa ohjeissa erikseen kielletty. Lupa on voimassa 1.8-30.4.

 

4. PIENRIISTA

Pienriistaa ovat muun muassa kanalinnut, jänikset ja vesilinnut. Metson metsästys on sallittu vain osakkaille. Metsästyslupia voi ostaa vuorokaudesta viikkoon tai koko kaudeksi. Luvat myönnetään hakujärjestyksessä vuosittaisen kiintiön mukaan.
Pienriistalupaan sisältyy karhun ja muun luvallisen suurpedon metsästyslupa kohdan 2. ehtojen mukaisesti.

Lupakohtaiset saalispistemäärät ovat:

Hinnat sisältävät alv:n 24 %

1 vrk

5 pistettä

 

28 €

2 vrk

9 pistettä

 

50 €

3 vrk

11 pistettä

 

58 €

4 vrk

12 pistettä

73 €

5 vrk

13 pistettä

 

80€

6 vrk

14 pistettä

90€

7 vrk

15 pistettä

 

97 €

Kausilupa

40 pistettä

 

290 €

 

 

 

 

Pienriistan pistearvot:

 

Metso

9 pistettä

Vain osakkaille, 1 Metso/päivä

 

 

 

 

 

 

Riekko

2 kpl päivässä

Kiintiötä ei voi siirtää päivältä toiselle

Hanhi

6 pistettä/rauhoitettu 2015-2016 metsästyskausi

 

Muut vesilinnut

1     ”

 

Muut riistalinnut

1     ”

 

Metsäjänis

2     ”

 

 

5     ”

 

Pienpedot ja turkisriista

0     ”

 

 

5. LUVAT JA PÄÄTÖKSET

Lupa-aluehakemukset hirven osalta on tehtävä kirjallisesti hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessä.

Lupahakemuksia muun riistan metsästyksen osalta otetaan vastaan sähköpostilla tai puhelimitse. enontekion.yhteismetsa@co.inet.fi tai puh 0400-163886.

Päätökset annetaan hakemusten tulojärjestyksessä arkipäivisin työaikana. Yhteismetsän toimisto avoinna maanantaista keskiviikkoon.

METSÄSTYSLUVASSA ON TILAUKSESTA KAHDEN VIIKON MAKSUAIKA, JONKA JÄLKEEN MAKSUA EI PALAUTETA. MIKÄLI LUPAA EI OLE MAKSETTU MÄÄRÄAJASSA, LUPA RAUKEAA JA VAPAUTUNUT LUPA ON MYYTÄVISSÄ.

Kännykkälupahakemus voidaan tehdä tekstiviestillä ylläolevasta kännykkänumerosta. Tekstiviestiin kaikki hakijan tiedot. Lupa on voimassa vasta sen jälkeen, kun se on vastausviestillä hyväksytty.

 

 

Metsästysluvan yleisehdot:
Lupa ja maksukuitti on oltava mukana metsästettäessä ja se on esitettävä pyydettäessä metsästyksen valvojalle.

Jos luvan saaja metsästää tai muutoin menettelee vastoin lupaehtoja tai rikkoo metsästyslakia tai -asetusta, lupa voidaan peruuttaa välittömästi.

Rauta-, teräs- ja kovien wolframihaulien käyttöä ei sallita Yhteismetsän maa-alueilla. Tulenteko on sallittu oksista ja hakkuutähteistä, ei keloista. Tarkista metsästysajat ja mahdolliset rauhoitukset (heinäkuun Metsästäjä-lehti tai www.riista.fi) ja yhteismetsän hoitokunnan määräämät vuosittaiset kiintiöt!

Lupamaksut ja kiintiöt vahvistetaan vuosittain hoitokunnan kokouksessa ennen lupakauden alkua.

Metsästyksen tulos on ilmoitettava luvan päätyttyä hoitokunnalle.

 

6. OSAKKAAN LUPA

Yhteismetsän osakas saa kausikohtaisen pienriistaluvan 28 €/ metsästyskausi. Lupa sisältää oikeuden metsästää kohdassa 4 mainitun 40 pistettä sekä oikeuden kohdassa 2 mainituun karhun  metsästykseen. Osakkaan metsästyslupaa on oikeutettu käyttämään osakas sekä hänen perheenjäsenet.

Osakasluvat määräytyvät 0,1 - 5 osuutta oikeuttaa yhteen osakkaan metsästyslupaan. 5-10 osuutta oikeuttaa kahteen osakaslupaan.Siitä seuraavat osakasluvat edellyttää vähintään 5 osuutta.